Wat is dedicated transport?

5 maart 2024
3 minuten
Arno Ermers

Bij dedicated transport wordt een transportmiddel zoals een vrachtwagen ingezet voor één enkele klant of transportopdracht. In de vrachtwagen zitten dus geen goederen van andere bedrijven. Hierdoor hoeft de klant de laadruimte in een vrachtwagen dus niet te delen met anderen. Bij dedicated transport is het daarom ook mogelijk om een of meerdere voertuigen volledig aan te passen aan de wensen of de eisen van de klant.

Voordelen van dedicated transport

Dedicated transport kent vele voordelen. Omdat een klant volledig zeggenschap heeft over de goederen die in de vrachtwagen getransporteerd moeten worden, is het voor het transportbedrijf mogelijk extra aandacht te geven aan het uitwerken van de wensen van de klant. Op deze manier kan er een op maat gemaakte transportmogelijkheid worden bedacht.
Daarnaast kiezen organisaties vaak voor dedicated transport, omdat een bedrijf niet hoeft te investeren in een eigen wagenpark en hun goederen toch op de meest efficiënte manier getransporteerd kunnen worden. Bij dedicated transport hoeft er geen rekening gehouden te worden met het maken van tussenstops om ladingen van andere bedrijven te bezorgen. Goederen worden bij dedicated transport naar hun eindbestemming gebracht zonder van de meest snelle en efficiënte route af te wijken.
Een ander bijkomend voordeel van dedicated transport is de mogelijkheid de huisstijl van een organisatie door te voeren tijdens het transport. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk een vrachtwagen te voorzien van het logo van de klant en chauffeurs bedrijfskleding met het logo te laten dragen. Dit is voor de klant een ideale vorm voor het maken van reclame.
Daarnaast is er nog het voordeel dat er bij dedicated transport alleen betaald wordt voor de dagen waarop er daadwerkelijk goederen getransporteerd worden. Door deze flexibele tarieven zit een klant niet een langere tijd vast aan maandelijkse of jaarlijkse uitgaven. Dit zijn uitgaven die een bedrijf bij het beheren van een eigen wagenpark wel zou hebben.

Nadelen van dedicated transport

Dedicated transport, waarbij het vervoer van goederen exclusief wordt uitgevoerd voor één specifieke klant, biedt verschillende voordelen zoals betrouwbaarheid en efficiëntie. Toch brengt deze aanpak ook nadelen met zich mee die niet over het hoofd gezien mogen worden. Een van de belangrijkste nadelen is de hogere kosten. Omdat de transportdiensten exclusief zijn voor één klant, kunnen de totale kosten per eenheid hoger uitvallen dan bij gedeeld transport. Dit komt doordat de kosten niet verdeeld worden over meerdere verzenders, wat bij collectief vervoer wel het geval is.

Een ander significant nadeel is de verminderde flexibiliteit. Dedicated transport kan minder goed omgaan met plotselinge veranderingen in de vraag. Bij een onverwachte toename van de vraag kan het moeilijk zijn om snel extra capaciteit te regelen. Aan de andere kant kan een afname van de vraag ertoe leiden dat de afgesproken capaciteit onderbenut blijft, wat leidt tot inefficiënties en hogere kosten per vervoerde eenheid.

De afhankelijkheid van één dienstverlener vormt ook een risico. Klanten kunnen zo sterk afhankelijk worden van hun transportpartner dat eventuele problemen met de dienstverlening of aanpassingen in de capaciteitsbehoeften moeilijk op te vangen zijn. Deze situatie kan leiden tot operationele complicaties en beperkte flexibiliteit in het reageren op marktveranderingen.

Daarnaast kunnen er kansen voor logistieke optimalisatie verloren gaan. Bij dedicated transport worden mogelijkheden zoals het consolideren van zendingen of het combineren van ladingen met die van andere bedrijven niet benut. Dit kan resulteren in minder efficiënte routes en hogere transportkosten. Bovendien kan de grotere milieu-impact, veroorzaakt door minder efficiënt gebruik van de transportcapaciteit en meer ritten met gedeeltelijk gevulde voertuigen, een belangrijk nadeel zijn voor bedrijven die streven naar duurzaamheid.

Tot slot kunnen de langetermijncontracten die vaak geassocieerd worden met dedicated transport de flexibiliteit van bedrijven om te reageren op veranderingen in de markt of om van leverancier te wisselen, beperken. Het is dus essentieel voor bedrijven om deze nadelen zorgvuldig af te wegen tegen de voordelen van dedicated transport, om zo de meest passende logistieke strategie voor hun specifieke behoeften te bepalen.

Freight Frame

Join the

Front row

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.