Disclaimer

Op alle werkzaamheden van Freight Frame als wegvervoerder zijn van toepassing de meest recente versie van de algemene vervoerscondities (AVC) 2002, onder andere gedeponeerd bij de rechtbank te Rotterdam Nederland, bij internationaal vervoer in aanvulling op het CMR-verdrag. Overige werkzaamheden van Freight Frame vinden plaats onder toepasselijkheid van de meest recente versie van de TLN physical distribution voorwaarden, onder meer gedeponeerd bij de rechtbank te Rotterdam, Nederland. Deze voorwaarden zijn hier te vinden. Op eerste verzoek zal een afschrift van voornoemde voorwaarden kosteloos aan opdrachtgever worden verzonden. Freightframe is door opdrachtverlening aan haar uitdrukkelijk gerechtigd om algemene voorwaarden van de bij de uitvoering van haar werkzaamheden eventuele ingeschakelde derden te accepteren en daarop in voorkomend geval jegens opdrachtgever een beroep te doen. Opdrachten worden uitgevoerd enkel onder toepasselijkheid van voornoemde voorwaarden en onder uitsluiting van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever. Nederlands recht is van toepassing. De rechtbank te Roermond, Nederland is mede bevoegd. Bij eventuele twijfel omtrent de hoedanigheid waarin Freightframe optreedt of welke voorwaarden van toepassing zijn, beslist Freightframe.

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.