Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden en rechtsverhoudingen met opdrachtgevers zijn de Logistieke Services Voorwaarden (LSV 2014), gedeponeerd op 2 april 2014, en de condities waarnaar deze verwijzen van toepassing, met doorhaling van de laatste zin van art. 6 lid 5 LSV 2014. Op douane- en fiscale diensten zijn de Nederlandse Expeditievoor­waarden van Fenex, gedeponeerd op 1 mei 2018, van toepassing. Toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De LSV 2014 en de Nederlandse Expeditievoor­waarden zijn hier beschikbaar:

 

Logistieke Services Voorwaarden 2014

Nederlandse Expeditievoorwaarden

 

Vrachttarieven:

  • Het goederenvervoer is gebaseerd op deur-tot-deurvervoer, waarbij opleggercombinaties bestemd zijn voor internationaal vervoer
  • Inclusief één laad- en één lospositie
  • De tarieven gelden voor ongevaarlijke, machinaal verwerkbare stukgoederen.
  • De prijzen zijn exclusief het lossen van de achtersteven of de levering van de achtersteven
  • Belastingen, heffingen en andere officiële heffingen zijn niet bij de prijzen inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht.
  • Bij de vracht is de ADR/IMO-transporttoeslag niet inbegrepen.
  • De vracht omvat vrachtkosten in Finse havens en MAUT in Duitsland.
  • De brandstoftoeslag wordt apart in rekening gebracht volgens het maandelijks wisselende tarief. Exclusief de aangeboden “ALL IN” prijzen.

Verzend voorwaarden:

1 m³ = 333 kg
1 lvm = 2000 kg
EUR-pallet = 0,4 lvm = 800 kg
FIN-pallet = 0,5 lvm = 1000 kg

Vrije laad- en lostijd:

Verzendgewicht < 3001 kg: 30 min
Verzendgewicht < 15000 kg: 1 uur
Verzendgewicht > 15000 kg: 2 uur

Aanvullende diensten en kosten:

Extra laad- en losplaatsen worden per geval berekend
Wachttijd: EUR 65,- / uur
Afleverbewijs (POD): EUR 50,- / origineel ondertekende CMR
Thermotransporttoeslag: 25% van de vracht, minimaal EUR 100,- ,- / verzending
Annuleringskosten: 70% van de vracht, als het transport wordt geannuleerd op de dag van laden
100% van de vracht als het transport wordt geannuleerd terwijl de unit op de laadlocatie staat

Additieven voor gevaarlijke stoffen:

Volgens de categorie gevaarlijke stof
A: 1,1 + 1,2 + 1,3 + 1,4 (vb. 1.4S) + 1,5 + 1,6 € 510/zending
B: 2,1 + 2,3 + 5,2 + 3 (vlampunt < -18C) € 190/zending
C: 2.2 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 5.1 + 8 + 3 (temp. > -18C < 22.9C) EUR 150/zending
D: 1.4S + 2 Spuitbussen + 6.1 + 9 + 3 (temp. >23C < 61C) 100 EUR/zending
E: 6,2 + 7 per doos

IMO/ADR-procedurekosten EUR 50/zending

Wanneer de hoeveelheid gevaarlijke stof minder is dan 2500 kg (categorieën B, C, D) vergoeding gevaarlijke stoffen -50%

IMO-stickers € 50,- / categorie gevaarlijke stof (indien nodig)

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.