Wat is geconditioneerd vervoer?

23 februari 2024
3 minuten
Arno Ermers

Een ander woord voor geconditioneerd vervoer is koeltransport. Koeltransport of geconditioneerd vervoer wordt voornamelijk ingezet om bederfelijke goederen te transporteren zoals bij levensmiddelentransport. Hierbij is het belangrijk dat de temperatuur in het transportmiddel gecontroleerd wordt. Diverse vrachtwagens die hiervoor ingezet kunnen worden, hebben de optie om de atmosfeer in de laadruimte te reguleren. Het doel hiervan is om de kwaliteit van de goederen te waarborgen.

Wat voor soorten bestaan er?

Misschien wat onverwacht, maar er zijn meerdere vormen van geconditioneerd transport. De meest voorkomende en simpele transportoptie is een geïsoleerde truck of een bestelwagen die is voorzien van een ventilatiesysteem. Met deze middelen is het bijvoorbeeld mogelijk om fruit te transporteren.
Andere transportmogelijkheden zijn bestelwagens en trucks met volledig uitgeruste koelsystemen. Deze koelsystemen kunnen voor de laadruimte worden ingesteld op een temperatuur waaronder de goederen het beste bewaard kunnen worden. Vaak draaien deze koelsystemen op dieselgeneratoren, maar ook kooldioxide als koelmiddel wordt vaak gebruikt. Hierdoor kunnen de goederen getransporteerd worden in een klimaat met een lagere temperatuur dan buiten. Het is hierdoor zelfs mogelijk om goederen ingevroren mee te nemen. Het transporteren van ingevroren goederen noemen we ook wel vriestransport. Naast koel- en vriesproducten, is het met geconditioneerd transport ook mogelijk goederen te transporteren die juist verwarmd dienen te worden gedurende het gehele transportproces.

ATP-certificaat

Het transporteren van bederfelijke goederen die onder een bepaalde temperatuur onderhevig zijn, kan niet zomaar. Om ervoor te zorgen dat daadwerkelijk de kwaliteit wordt gewaarborgd, is het bij geconditioneerd transport verplicht in het bezit te zijn van een ATP-certificaat. ATP staat voor Accord Transport Périssables. Het doel van deze overeenkomst is het internationaal transport van bederfelijke goederen gemakkelijker te maken. Onder het ATP vallen namelijk vooropgestelde gemeenschappelijke voorschriften waarin de voedselveiligheid wordt bewaakt. Na uitgifte is een ATP-certificaat bij nieuwe voertuigen 6 jaar geldig. Daarna is het noodzakelijk dit certificaat om de 3 jaar te verlengen, wanneer een internationaal transportbedrijf bederfelijke goederen wilt blijven vervoeren van en naar het buitenland.

De ATP-overeenkomst bevat een lijst van levensmiddelen, welke verplicht met een ATP-certificaat verstuurd dienen te worden. Daarnaast staan er in de overeenkomst gemeenschappelijke constructievoorschriften voor transportmiddelen via de weg, via spoorwagens en via containers over zee (met een afstand tot 150 km). Ook staan er procedures in vermeldt om ATP-voertuigen en containers te testen voor ATP. Daarbij staat wat de normen zijn voor het uitgeven van een ATP-certificaat voor een voertuig of een container. Als laatste staat er in de overeenkomst dat ATP-certificaten onderling worden geaccepteerd.

Een vrachtwagen met een ATP-certificaat is te herkennen aan een sticker op de vrachtwagen. Hierop staat het soort voertuig vermeldt, de isolatiewaarde van het voertuig, de maximale en minimale mogelijke temperaturen in de laadruimte en de geldigheid van het uitgegeven ATP-certificaat. Als laatste is het mogelijk chauffeurs van geconditioneerd transport een certificaat te laten behalen. Hierbij dienen chauffeurs een examen te doen. Het halen van zo’n ATP-certificaat is voor chauffeurs niet verplicht.

Het nieuwe ATP-certificaat

Sinds 25 oktober 2023 heeft het ATP-certificaat een nieuw uiterlijk. De opmaak is eenvoudiger en duidelijker geworden, en de informatie op het certificaat is geüpdatet en voldoet nu volledig aan de Europese richtlijn.

Wat is er gewijzigd?

Het certificaat heeft nu nog maar 1 pagina in plaats van 2.
De informatie op het certificaat is geüpdatet en voldoet nu volledig aan de Europese richtlijn.
Het certificaat is voorzien van een aantal beveiligingskenmerken om vervalsing te voorkomen.
Er is een QR-code toegevoegd die kan worden gescand om de echtheid van het certificaat te controleren.

Overgangsregeling

Reeds afgegeven certificaten met de oude lay-out blijven geldig tot de vervaldatum. Kijk voor meer informatie op de website van de RDW.

HACCP en ISO 22000

Om de kwaliteit van de goederen te waarborgen is HACCP in het leven geroepen. Deze HACCP moet ervoor zorgen de gezondheid van de uiteindelijke consument te beschermen. In het HACCP staat wie binnen het gehele productieproces verantwoordelijk is voor welke stap. HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Er kunnen zich in het productie- of bereidingsproces van levensmiddelen bedreigingen voordoen (Hazard) die gevolgen kunnen hebben voor de uiteindelijke consument. Door middel van HACCP wordt er onderzocht (Analysis) bij een organisatie die voedsel produceert of verpakt welke bedreigingen zich voor kunnen doen. Deze risicofactoren worden vervolgens goed in de gaten gehouden (Critical Control Points). Het uiteindelijke doel is altijd om de gebruiker of consument van goederen te beschermen en te voorkomen dat de gezondheid in gevaar wordt gebracht.

Deze HACCP-certificering is echter rond december 2020 en januari 2021 beëindigd. Er is wel een alternatief op deze certificering. Dat is de ISO 22000. Dit is een systeem dat, in tegenstelling tot andere certificaten, de veiligheidsnormen van de voedingssector combineert en deelgebieden overschrijdt. Bij ISO 22000 staan richtlijnen opgenomen voor alle bedrijven die opereren in de voedselsector; van productie tot aan de detailhandel.

Freight Frame

Join the

Front row

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.