Wat zijn transportprocessen?

2 februari 2024
3 minuten
Arno Ermers

Met transportprocessen wordt eigenlijk de gehele overdracht van goederen bedoeld. Hieronder vallen de planning, de implementatie en de mobilisatie van het proces van transport.

Diverse stappen van het transportproces

Het hele transportproces is eigenlijk onder te verdelen in meerdere stappen. Binnen deze stappen, bestaan er enkele stappen uit fysieke handelingen en een paar stappen uit het aanvragen van noodzakelijke documenten. Bij elke nieuwe verzending van goederen, worden al deze stappen opnieuw uitgevoerd en worden er elke keer opnieuw kosten gemaakt. Voor de start van het transport, is het verstandig dat de klant en de vervoerder met elkaar afspreken wie welke kosten van het transport draagt.

Goederen transporteren van de verzender naar de transporteur

De eerste stap is vaak het transporteren van goederen van de verzender naar de locatie van de transporteur. Deze stap wordt gezet in het land van herkomst van de goederen. Deze stap kan al, afhankelijk van de afstand, een aantal weken in beslag nemen. De goederen worden hierbij vaak getransporteerd met een vrachtwagen, met de trein of door middel van een combinatie van deze twee transportmogelijkheden.

Internationaal transport van goederen

Nadat de transporteur de goederen heeft ontvangen, vervoert deze de goederen. In geval van internationaal transport, passeert de chauffeur als eerste de landsgrens. Voordat hij het land van herkomst verlaat, moeten de goederen door de douane geregistreerd en ingeklaard worden. Dit inklaren wordt uitgevoerd door een douane-expediteur met een inklaringslicentie. Hiervoor moet de chauffeur documenten met gegevens van de goederen en aanvullende documenten kunnen overhandigen. Per land zit er een verschil in welke documenten noodzakelijk zijn. Er wordt onderling tussen de verzender en ontvanger bepaald wie er verantwoordelijk is voor de kosten van het inklaren van de goederen. De verzender van de goederen kan het inklaren van de goederen uitbesteden aan de transporteur of direct regelen met een douane-expediteur.
Nadat alle goederen zijn geregistreerd en ingeklaard en dus de landsgrens mogen verlaten, gaan de goederen vaak overslag in het land van herkomst. Hierbij regelt een vrachtvervoerder of het transportbedrijf van de vrachtvervoerder een aantal zaken. De goederen moeten worden ontvangen en bij het distributiecentrum worden gelost. Vervolgens is het belangrijk dat de goederen worden geteld, geïnspecteerd en eventueel tijdelijk worden opgeslagen. Als alles klopt volgens de boekingsgegevens, dan wordt er een Forwarder’s Cargo Receipt uitgegeven. Dit vervoersdocument dient als bewijs dat de goederen zijn ontvangen en verzonden kunnen worden.
Eventueel gaan de goederen daarna op zeetransport. Binnen dit transport kan de container met de goederen op meerdere schepen worden geladen of tussendoor op andere schepen worden geladen. Om bij te houden op welk schip de container zich bevindt en waar wordt overgeladen, wordt er vaak een cognossement verstrekt. Dit wordt echter alleen in het begin van het zeetransport bijgehouden. Wanneer een verzender wilt weten in welke container op welk schip zijn goederen zijn, is dit meestal te raadplegen op de website van de scheepvaartmaatschappij.

Douane bij passeren van de landsgrens

Wanneer de goederen tijdens het transport aankomen op het land van bestemming, moeten deze weer opnieuw door de douane ingeklaard worden. Hiervoor is het noodzakelijk een verklaring te overhandigen, waarin de gegevens en de waarde van de goederen vermeld staan. Daarna kan de douane de goederen registreren en douanetoeslagen heffen.
Deze documenten moeten eerder in het transportproces geregeld worden in combinatie met andere verplichte documenten, zodat de douane alle documenten kan ontvangen bij het passeren van de landsgrens. Het regelen van deze documenten kan worden voldaan door de vrachtvervoerder, het internationaal transportbedrijf of een douane-expediteur. Hiervoor moeten zij wel beschikken over een inklaringslicentie. Vaak is de ontvanger van de goederen verantwoordelijk om te regelen dat goederen ingeklaard en betaald worden bij de douane.

Transport van goederen in het land van bestemming

Wanneer goederen langs de douane zijn geweest, gaan ze vaak opnieuw in overslag. Dit keer in het land van bestemming. Ook hiervoor zijn er een aantal zaken die geregeld moeten worden. Het kantoor van de vrachtvervoerder regelt dit meestal. Hierbij is het noodzakelijk dat er documenten vanuit het land van bestemming teruggestuurd worden naar het land van herkomst. Dit wordt vervolgens op het kantoor gecontroleerd en het originele cognossement wordt, in het geval van zeetransport, naar de scheepvaartmaatschappij gestuurd. Daarna kan de container worden naar het distributiecentrum worden gestuurd waarbij vervolgens de goederen kunnen worden gelost. Indien de goederen daarna niet meer getransporteerd hoeven te worden, kan de ontvanger de goederen afhalen nadat deze opnieuw gecontroleerd en gesorteerd zijn.
Indien de goederen vanaf de plaats van overslag nog naar hun eindbestemming moeten worden gebracht, is er als laatste stap nog wegtransport noodzakelijk. Hierbij worden de goederen opnieuw in een vrachtwagen geladen en vanaf het distributiecentrum in het land van bestemming naar hun eindbestemming gebracht. Deze laatste stap kan door middel van wegtransport, door spoortransport of een combinatie van deze twee worden uitgevoerd.

Freight Frame

Join the

Front row

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.