Wat kost transport?

18 maart 2024
3 minuten
Arno Ermers

Misschien is het wel eens opgevallen dat veelal eerst een offerte moet worden opgevraagd, voordat een transportbedrijf de kosten van transportopdracht kan vermelden. De reden hiervoor is dat er nogal veel zaken zijn die de kosten van transport kunnen beïnvloeden.

Variabele kosten

Kosten van het transport worden vaak berekend op basis van diverse variabele kosten. Variabele kosten zijn kosten waarbij het uiteindelijke totaalbedrag afhankelijk is van een aantal factoren. Wat deze factoren zijn en waarom deze variabel zijn, wordt hieronder toegelicht.

De type goederen

Sommige goederen zijn lastiger te transporteren dan andere goederen. Neem bijvoorbeeld breekbare goederen, gevaarlijke goederen en vloeibare stoffen. Al deze soorten goederen hebben een andere en speciale manier nodig van transport. Omdat al deze goederen en hun transportwijze variëren, variëren daardoor ook de kosten voor het transport ervan. Voor bouwmaterialen kan er bijvoorbeeld bulkvervoer noodzakelijk zijn om de goederen te vervoeren, voor levensmiddelen moet levensmiddelentransport ingezet worden en bij hightech goederen is het van belang dat er hightech transport ingeschakeld wordt. Al deze verschillende transporttypes zorgen ervoor dat de prijzen van een transportopdracht variëren. Hierin spelen ook de in te zetten type voertuigen een grote rol. Het inzetten van een koerier, bakwagen of bijvoorbeeld een trekker met een oplegger is namelijk bepalend voor de uiteindelijke totaalprijs van het transport.

Het volume

Naast de keuze voor een type transportmiddel, is het voor een transportbedrijf ook belangrijk in de offerte mee te nemen wat het volume en gewicht zullen zijn van de te vervoeren goederen. Een transportbedrijf moet rekening houden met de totale omvang van de goederen. Hoeveel pallets of hoeveel tonnen moeten er bijvoorbeeld worden getransporteerd of wat zijn de afmetingen van de goederen? En kost het veel tijd om de goederen in de laadruimte te beveiligen? Al deze antwoorden zijn van invloed op het berekenen van de totaalprijs.

Brandstof, kilometers en slijtage

Misschien is deze kostenpost een beetje voor de hand liggend, maar ook de prijs van het transport wordt bepaald door de prijs van brandstof. Als een transportmiddel een grote afstand moet afleggen zijn automatisch de kosten aan brandstof hoger. Daarnaast spelen ook de variabele benzine- en olieprijzen een rol in deze berekening. Naast de brandstofkosten die berekend worden op basis van het aantal gereden kilometers, moet er ook rekening gehouden worden met het salaris dat een chauffeur per rit dient te ontvangen. Als laatste moet er rekening gehouden worden met de slijtage van de in te zetten transportmiddelen. Op het moment dat een transportmiddel verder moet reizen om goederen af te leveren op hun eindbestemming, is de slijtage van dat voertuig uiteraard ook hoger.

Tol

In veel Europese landen dienen vrachtwagens, die gebruikmaken van snelwegen, tol te betalen. Deze tol wordt ook wel maut genoemd. Deze kosten zijn afhankelijk van de klasse van het transportmiddel, de milieuklasse, het aantal assen en het aantal kilometers. Deze kosten worden gemakkelijk berekend bij de toldienst en zijn variabele kosten voor de berekening van de transportkosten.

Moment van transport

Daarnaast kunnen ook de duur en de periode van het transport van belang zijn bij de berekening van de kosten. Op het moment dat er brugdagen of feestdagen in de transportperiode voorkomen, zal dit de levering van goederen vertragen. Daarnaast kunnen chauffeurs bij landsgrenzen, in het geval van internationaal transport, te maken krijgen met diverse wachttijden of controles. Hierdoor kunnen er ook vertragingen ontstaan in de levering. Daarnaast kan het toevoegen of leveren van een bijlading in een vrachtwagen ervoor zorgen dat de verwachte aankomsttijd vertraagd wordt. Ook dit heeft gevolgen voor de kosten van het totale transport.

Kosten afspreken

In de praktijk zijn er vier manieren die het meest worden gebruikt om de kosten van transport door te berekenen. Deze vier manieren zijn:

  • Een van te voren afgesproken prijs;
  • Een prijs op basis van het aantal kilometers;
  • Een prijs gebaseerd op het aantal uur;
  • Of een combinatie van alle bovenstaande manieren.

Het is dus voor een ondernemer wel mogelijk afspraken te maken met een transporteur voor de berekening van de transportkosten aan de hand van bovenstaande methodes.

Freight Frame

Join the

Front row

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.