Wat is levensmiddelentransport?

22 februari 2024
1 minuut
Arno Ermers

Levensmiddelen zijn middelen die de mens dagelijks nodig heeft. Ze worden ook wel eerste levensbehoeften genoemd. Deze middelen heeft de mens nodig om te overleven. Het is belangrijk dat levensmiddelen verspreid worden, zodat deze toegankelijk worden voor consumenten. Het verspreiden van deze goederen wordt gedaan door middel van levensmiddelentransport. Hierbij worden goederen bezorgd op diverse locaties zodat deze levensmiddelen uiteindelijk bij consumenten terechtkomen.

Wat valt er allemaal onder levensmiddelen?

Levensmiddelen zijn eerste levensbehoeften die mensen nodig hebben. Voorbeelden hiervan zijn warmte, een dak boven het hoofd en voedsel. Maar naast etenswaren hebben consumenten ook schoonmaakmiddelen en toiletpapier nodig. Al deze goederen vallen onder de categorie ‘levensmiddelen’.

Speciale aanpak

Omdat levensmiddelen eventueel kunnen bederven, worden er strenge eisen gesteld wat betreft het transport ervan. Daarom wordt voor het transport van levensmiddelen doorgaans speciaal transport ingezet. Het is gedurende het gehele transport bij bederfelijke producten belangrijk dat de temperatuur constant rond een bepaald peil blijft en de luchtkwaliteit vaak wordt gecontroleerd. Met deze speciale aanpak wordt gestreefd de goederen niet te laten bederven en op tijd onder de juiste temperaturen en met de juiste luchtkwaliteit op hun eindbestemming te krijgen.

HACCP

HACCP, wat staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een preventief systeem voor voedselveiligheid dat wordt gebruikt om voedselverontreiniging en de risico’s van voedselgerelateerde ziekten te minimaliseren. Dit systeem identificeert specifieke gevaren en preventieve maatregelen voor hun beheersing om de veiligheid van voedsel van boerderij tot tafel te garanderen. Het is ontworpen rond zeven basisprincipes, waaronder het uitvoeren van een gevarenanalyse, het vaststellen van kritieke controlepunten (CCP’s), het instellen van kritieke grenzen, het monitoren van CCP’s, het nemen van corrigerende maatregelen, het verifiëren van de effectiviteit van het systeem, en het bijhouden van documentatie en registratie. HACCP wordt wereldwijd erkend en toegepast in de voedselproductie en -verwerking, horeca, en in de verpakkingsindustrie van voedselproducten, om zo de gezondheid van consumenten te beschermen.

Freight Frame

Join the

Front row

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.