Wat is handelstransport?

4 maart 2024
1 minuut
Arno Ermers

Transport kent veel verschillende mogelijkheden en veel verschillende soorten. Een van al deze soorten is handelstransport. Onder handelstransport verstaan we het transporteren van handelsgoederen.

Wat zijn handelsgoederen?

Bij handelstransport worden dus handelsgoederen getransporteerd. Deze goederen zijn ingekocht met als bedoeling deze zonder verdere bewerking of na een lichte bewerking door te verkopen. Met lichte bewerking bedoelen we bijvoorbeeld het veranderen van de verpakking van de handelsgoederen.
Deze handelsgoederen worden dus door een onderneming ingekocht, met als doel ze vrijwel direct weer te verkopen. Het gaat hierbij om producten die worden ingekocht en direct weer worden doorverkocht zonder het resultaat te zijn van een eigen productie van een onderneming.

Verschil handelsgoed en gereed product

Toch is een handelsgoed niet hetzelfde als een gereed product. In de transportsector bedoelen we met een gereed product een product dat volledig klaar en afgewerkt is en dat klaarstaat voor transport. Een handelsgoed is ook volledig klaar en afgewerkt, alleen is deze, in tegenstelling tot een gereed product, voorafgaand niet aan een productieproces onderhevig geweest. Een handelsgoed wordt van te voren dus meestal niet bewerkt.

Aanpak Freight Frame

Freight Frame biedt algemeen handelstransport aan als transportmogelijkheid. Freight Frame is in staat diverse soorten handelsgoederen internationaal te transporteren naar Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Estland, Letland of Litouwen. Ook het importeren van verschillende handelsgoederen uit deze landen is mogelijk.
Freight Frame houdt zich dagelijks bezig met het transport van algemene handelsgoederen van en naar Finland. Dit noemen wij een van onze specialismen. Doordat Freight Frame vaak dagelijks goederen in grote volumes transporteert, kan er flexibel en snel geschakeld worden tegen aantrekkelijke tarieven. Daarnaast kan Freight Frame door haar crossdocking locaties in Finland en Nederland het mogelijk maken om de handelsgoederen door te sturen van en naar Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië.

Freight Frame

Join the

Front row

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.