Wat is transport?

4 maart 2024
1 minuut
Arno Ermers

Het lijkt een vrij eenvoudig begrip; ‘transport’. Toch gaat de uitleg van dit begrip in de praktijk nogal eens fout. Transport en vervoer worden namelijk vaak door elkaar gehaald. Onder transport verstaan we het transporteren van goederen van locatie A naar B. Dit doet een transportbedrijf vaak in opdracht van een bedrijf. Bij vervoer wordt meestal het vervoeren van personen bedoeld en geen goederen zoals bij transport wel het geval is.

Wat doet transport precies?

Bij transport wordt ervoor gezorgd dat alle logistieke stappen met elkaar verbonden kunnen worden. Transport kan intern worden aangestuurd zoals met eigen transport, maar het kan ook worden uitbesteed. Er wordt ook wel eens gezegd dat keuzes die een bedrijf maakt op het gebied van transport binnen het hele logistieke proces de belangrijkste keuze is.

Verschil tussen transport en logistiek

Vaak haalt men de begrippen transport en logistiek door elkaar of denkt dat het synoniemen van elkaar zijn, echter is dit niet het geval. Transport en logistiek zijn twee verschillende termen met ieder een eigen uitleg. Zoals al eerder uitgelegd, is transport het vervoeren van goederen van A naar B. Met logistiek wordt naast transport ook de rest van de logistieke keten bedoeld. Dit omvat het gehele beheer van het transporteren van goederen. Logistiek en transport hebben dus wel veel met elkaar te maken.

Verschillende transportmogelijkheden

Binnen transport bestaan er veel verschillende transportmogelijkheden om goederen op hun eindbestemming te krijgen. Goederentransport kan worden uitgevoerd over het land (per bus, vrachtauto of trein), over het water (dit gaat dan via een binnenvaartschip of containerschip) of via de lucht (per vliegtuig). Het meest gekozen transportmiddel in Europa is het transporteren van goederen via de weg. Wegvervoer is namelijk snel en erg flexibel. Om een van deze transportmiddelen te kiezen, wordt er vaak gekeken naar de grootte en verpakkingsvorm van de goederen, de bestemming en wanneer de goederen op de eindbestemming aangekomen moeten zijn. Aan de hand daarvan wordt de juiste transportmogelijkheid gekozen.

Transporteurs en expediteurs

Een bedrijf organiseert vaak voor opdrachtgevers het transport van goederen. Deze bedrijven worden ook wel transporteurs of expediteurs genoemd. Expediteurs zijn tussenpersonen die weer in opdracht van de klant het transportverzoek neerleggen bij een transportbedrijf, rederij of een luchtvaartmaatschappij. Zij hebben dus geen eigen transportmiddelen maar geven een transportbedrijf de opdracht goederen te transporteren. Een transporteur is een vervoerder die wel eigen transportmiddelen heeft.

Freight Frame

Join the

Front row

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.