Wat is duurzaam transport?

18 maart 2024
3 minuten
Arno Ermers

Duurzaamheid heeft te maken met de manier waarop producten worden geproduceerd en de mate van belasting die het vervolgens heeft op het milieu. Met duurzame producten worden eigenlijk relatief milieuvriendelijke en grondstofbesparende producten bedoeld. Duurzaam en duurzaamheid zijn termen die steeds belangrijker worden en steeds meer onder de aandacht worden gebracht. Het is dus misschien niet gek dat er tegenwoordig ook vaak wordt gesproken over duurzaam transport.

Duurzaamheid en transport lijken wellicht niks met elkaar te maken te hebben en ver van elkaar af te staan. Toch wordt er tegenwoordig geprobeerd een hele inhaalslag te maken op het gebied van duurzaamheid binnen de transportsector, ook al is dit vaak een grote uitdaging. Om meer duurzaam transport te realiseren zullen transportbedrijven moeten zien te investeren in schonere technologie en schonere brandstoffen.

Waarom duurzaam transport?

Het veelvuldig gebruiken van brandstof kan leiden tot schade aan ons milieu en onze gezondheid. De voornaamste boosdoeners hierbij zijn alle uitstoot en uitlaatgassen van auto’s en vrachtwagens. Tegenwoordig ligt voor bedrijven gelukkig de focus steeds meer op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij kan de transportsector natuurlijk ook niet achterblijven. Duurzaam transport is een oplossing om de ecologische voetafdruk te beperken. Duurzaam transport is namelijk beter voor de natuur en de gezondheid van mens en dier.

Over tot realisatie

Ondanks dat het een hele uitdaging is om de transportsector te verduurzamen is het gelukkig wel mogelijk. Om duurzaam transport te realiseren, kan er bijvoorbeeld gestreefd worden naar schonere technologie, het efficiënter inzetten van vrachtwagens en het halveren van de uitstoot gedurende het vrachtwagen transport.

Om ervoor te zorgen dat de uitstoot gehalveerd wordt, heeft TLN (Transport en Logistiek Nederland) meerdere plannen bedacht. Een van deze plannen is het niet toestaan dat nieuwe vrachtwagens vanaf 2025 nog uitstoten in binnensteden. De oplossing hiervoor is het creëren van elektrische voertuigen. Een ander voorbeeld is dat ze streven naar een lagere uitstoot in buitengebieden door gebruik te maken van duurzame biobrandstoffen. Als laatste heeft TLN als streven om vrachtwagens minder kilometers te laten rijden. Hierdoor moet de logistieke keten nog efficiënter gemaakt worden en moeten laadruimtes in vrachtwagens vergroot worden. Hierdoor hoeven vrachtwagens minder vaak de weg op en kunnen het aantal te rijden kilometers verminderd worden.

Andere ideeën om logistieke bedrijven meer duurzaam en maatschappelijk verantwoord te laten ondernemen, is het verminderen van het gebruik van papier in het gehele logistieke proces. Ook zou het een goed idee zijn om na het afleveren van goederen op hun eindbestemming, daar ook weer goederen mee terug te nemen, zodat een vrachtwagen nooit met een lege container terug hoeft te rijden.

Duurzaamheid trends in 2024

De transitie naar een duurzamere transportsector is in volle gang. In 2024 zien we een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen op dit gebied.

Toenemende elektrificatie

De elektrificatie van het wagenpark is een belangrijke pijler van de verduurzaming van transport. We zien een verdere groei van het aantal elektrische trucks, bestelwagens en personenauto’s. De ontwikkeling van batterijtechnologie en laadinfrastructuur stimuleert deze trend. Elektrische voertuigen dragen bij aan de vermindering van CO2-uitstoot, luchtvervuiling en geluidsniveaus, terwijl ze ook de brandstofkosten verlagen.

Waterstof als alternatief

Waterstof wordt steeds vaker gezien als een schone en duurzame energiebron voor transport. In 2024 worden er meer waterstoftankstations geopend en komen er meer waterstoftrucks en -bussen op de markt. Waterstof heeft als voordelen: schone verbranding zonder CO2-uitstoot, een grote actieradius en snelle tanktijden.

Duurzame biobrandstoffen

Biobrandstoffen geproduceerd uit algen, reststromen en andere duurzame bronnen worden steeds belangrijker. In 2024 zien we een toenemende vraag naar deze brandstoffen, die een CO2-reductie tot wel 90% kunnen opleveren. Biobrandstoffen dragen bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en stimuleren de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Freight Frame

Join the

Front row

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.