Wat is gecombineerd vervoer?

22 februari 2024
1 minuut
Arno Ermers

Bij gecombineerd vervoer gaat het erom dat er in het transportproces minimaal twee transportmiddelen aan te pas komen. Gecombineerd vervoer is een uitwerking van multimodaal transport. Vaak wordt bij gecombineerd vervoer afstand overbrugd door middel van een trein of een schip. Bij het transporteren van en naar een spoor of haven wordt bij gecombineerd vervoer wegtransport gebruikt. Dit zijn vaak vrachtwagens. Gecombineerd vervoer wordt soms ook wel gecombineerd verkeer of combiverkeer genoemd. Er wordt bij gecombineerd vervoer vaak laadeenheden getransporteerd zoals containers, wissellaadbakken en opleggers.
Een zeecontainer wordt gebruikt bij het transport van verschillende goederen via het water. Zo’n zeecontainer heet ook wel een ISO-container. Een wissellaadbak lijkt op een zeecontainer, maar onderscheidt zich door de omvang en het gewicht. Een wissellaadbak is minder zwaar dan een zeecontainer. Een oplegger is een soort aanhangwagen die niet beschikt over een vooras. Daarom kan het alleen voortgetrokken worden door andere transportmiddelen zoals een vrachtwagen.

Begeleid en onbegeleid gecombineerd vervoer

Binnen gecombineerd vervoer bestaan er nog de opties begeleid en onbegeleid gecombineerd vervoer. Bij begeleid vervoer worden, naast de container die de vrachtwagen transporteert, ook de vrachtwagen en de chauffeur vervoerd. In dat geval is het aandeel van wegvervoer meestal groter dan bij onbegeleid gecombineerd vervoer. Bij onbegeleid gecombineerd vervoer wordt alleen de container, oplegger of wissellaadbak die een vrachtwagen meebrengt getransporteerd.

Snel en efficiënt

Het inzetten van gecombineerd vervoer kent vele voordelen. De voornaamste reden dat tegenwoordig wordt gekozen voor gecombineerd vervoer zijn de snelheid en de efficiëntie van de levering. In de huidige tijd, waarin klanten verwachten dat bestellingen steeds sneller worden bezorgd, is er bijna niet te ontkomen aan gecombineerd vervoer. Wegvervoer is tegenwoordig namelijk vaak niet meer voldoende.
Omdat met gecombineerd vervoer vrachtwagens korter op weg zijn, scheelt dit een hoop in milieuvervuiling. Dit is ook een groot voordeel van gecombineerd vervoer. Daarnaast biedt het ook enige verlichting van de drukte op ons wegennet. Omdat de inhoud van containers, wissellaadbakken of opleggers niet wordt aangeraakt gedurende het transport, hoeven de goederen bij het veranderen van transportmiddel niet eerst gelost en opnieuw ingeladen te worden. Dit scheelt dus erg veel tijd. Hierdoor bestaat er ook een goede beveiliging van de goederen.

Freight Frame

Join the

Front row

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.