Dieseltoeslag
juni

Wat zijn Incoterms?

13 september 2022
3 minuten
Arno Ermers
Met incoterms wordt eigenlijk niets meer of minder bedoeld dan leveringsvoorwaarden. Wanneer een organisatie gedurende het verkoopproces te maken krijgt met export, komen incoterms om de hoek kijken. Bij incoterms worden de internationale leveringsvoorwaarden voor het transport opgenomen. Op deze manier worden onduidelijkheden zoveel mogelijk de kop in gedrukt en weet iedereen gedurende het transport wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn.

Incoterms staat voor ‘International Commercial Terms’. Deze voorwaarden vonden hun oorsprong in 1936 en bestaan uit 11 verschillende soorten. Incoterms zijn destijds opgesteld door de International Chamber of Commerce (ICC).

Waarop hebben Incoterms betrekking?

Incoterms hebben vrijwel overal zeggenschap over. Door middel van Incoterms wordt vastgesteld wie van de handelende partijen de verzekeringen, vergunningen, machtigingen en andere formaliteiten van het internationaak transport regelt en wie waarvoor gedurende het transport verantwoordelijk is voor diverse kosten en risico’s. Daarnaast is het mogelijk om bij geschillen terug te vallen op de afgesproken Incoterms. Het dient dus ook als een extra stok achter de deur.

De voorwaarden van Incoterms zijn in 31 talen geschreven, zodat er vrijwel altijd een beschikbare taal is voor elke leverancier of klant. Het gebruiken van Incoterms is niet verplicht, maar wordt wel erg aangeraden. In de overeengekomen Incoterms staat niet wie de eigenaar van de goederen is of wat de basis van de overeenkomst is. Ook staan er geen voorwaarden in opgenomen die gaan over de betaling over rechten en plichten, buiten de plicht de goederen te leveren. Ook is het goed om te beseffen dat Incoterms geen vergoeding geven in geval van beschadiging of verlies van goederen tijdens het transport.

Verschillende soorten

Incoterms kunnen worden opgedeeld in vier verschillende condities. Dit zijn: E-condities, F-condities, C-condities en D-condities. Onder deze condities bestaan eigenlijk 11 verschillende soorten. De 3 meest voorkomende hiervan zijn: EXW, DAP en DDP.

Met EXW wordt Ex-Works bedoeld. Met de Incoterm EXW wordt afgesproken dat de koper bijna alle kosten en risico’s draagt tijdens het transport. De verkoper moet ervoor zorgen dat de klant de goederen krijgt, maar bijvoorbeeld het laden van de goederen is dan weer de verantwoordelijkheid van de koper.

DAP is een tweede meest voorkomende Incoterm. DAP staat voor Delivered At Place. Bij DAP is de verkoper verantwoordelijk voor alle kosten en risico’s die het transport met zich mee kan brengen. De goederen worden pas als geleverd bestempeld, zodra deze ook daadwerkelijk zijn aangekomen op hun eindbestemming en gelost kunnen worden. De verkoper dient de douaneafhandeling te verzorgen en de goederen eventueel bij de terminal te laten lossen. De koper daarentegen moet de inklaring en eventueel de rechten die hiermee gepaard gaan regelen.

De laatste veel voorkomende afgesproken Incoterm is DDP, oftewel Delivered Duty Paid. Onder DDP draagt de verkoper zo goed als alle verantwoordelijkheden gedurende het transportproces. De verkoper moet ervoor zorgen dat goederen klaar zijn om gelost te worden en houdt zich bezig met de richtlijnen en rechten voor import en export. Eventuele kosten hiervan zijn ook voor de verkoper. Het risico van de verkoper wordt pas overgedragen naar de koper zodra alle goederen klaar zijn om gelost te worden op hun eindbestemming.

Naast de drie bovengenoemde meest gebruikte Incoterms, bestaan er ook nog 8 andere varianten. Dit zijn: CIP, DAT, FCA, CPT, FAS, FOB, CFR en CIF. Het is belangrijk om te weten dat de Incoterms FAS, FOB, CFR en CIF uitsluitend bedoeld zijn voor het transporteren van goederen over zee en via binnenwateren. De andere Incoterm varianten zijn geschikt voor elk type transport.

Welke variant aan Incoterms er gekozen wordt, is geheel afhankelijk van de wensen van de partijen die de overeenkomst aan willen gaan. Het is wel belangrijk om te vermelden voor welke versie van de Incoterms beide partijen gekozen hebben, om eventuele verwarring of problemen in de toekomst te voorkomen. Zo staan er bijvoorbeeld in Incoterms 2010 enkele verschillen ten opzichte van de Incoterms afkomstig uit 2000.
Freight Frame

Join the

Front row

Deze website is (nog) niet geoptimaliseerd voor weergave in landscape modus.
Houd je mobiel rechtop om de staande modus te gebruiken.